Звіт директора за 2017-2018 н.р.

Сьогодні в українській державі потрібна така школа, в якій будуть створені умови для розвитку і самореалізації кожної особистості, формування покоління, здатного «навчатися в продовж життя», створювати і розвивати цінності громадянського суспільства, і яка повною мірою зможе втілити в життя національну ідею «Нової української школи».

Педагоги нашої школи глибоко усвідомлюють значимість вищесказаного і тому в 2016-2017н.р. спрямували свою роботу на вдосконалення навчально-виховного процесу, насамперед удосконалення уроку шляхом особистісно-зорієнтованої системи навчання і виховання та впровадження в практику роботи школи прогресивно-педагогічних ідей, новітніх педагогічних технологій.

Дирекція НВК, педагогічний колектив працювали над реалізацією положень Конституції України, Законів України «Про освіту». «Про загальну середню освіту», Державних стандартів, рішень колегій, наказів управління освіти, облдержадміністрації, відділу освіти Тлумацької РДА та власних рішень і наказів.

Організаційні питання навчального року

Шкільний колектив працював над реалізацією проблеми: «Удосконалення уроку шляхом впровадження особистісно-зорієнтованої системи навчання і виховання учнів».

В колективі налагоджена атмосфера співпраці, взаємодопомоги. Так вчителі початкових класів працюють над завданням виявлення індивідуальних здібностей кожної дитини, створення комфортних умов для розвитку і саморозвитку. Початківці мають цікавий досвід співпраці з батьками, який пропонують на засідання методоб’єднань, мають досвід використання довідників, преси для групової , індивідуальної, самостійної роботи з учнями, диференціації домашніх завдань, збагачення лексичного запасу.

Результати державної підсумкової атестації в 9 класі свідчать про те, що з шести випускників високого рівня навчання досяг один учнів, достатнього рівня – 3 учні, середнього рівня – 2. Дана ситуація пояснюється тим, що вчителями школи послаблена робота з обдарованими дітьми та науково-практичний рівень викладання основ наук потребує покращення.

В школі проводилась певна методична робота, діють чотири методичні об’єднання: вчителів початкових класів, класних керівників, суспільно-гуманітарного циклу та природничо-математичного циклу. Проведено всі сплановані педради, наради при директору, налагоджена співпраця з батьками щодо виховання учнів та формування морально-етичних норм поведінки.

Забезпечення обов’язкової освіти.

В Палагицькому НВК на початок навчального року :

І ступеня навчалося 55 учнів у 5 класах, у двох класах було організовано індивідуальне навчання; у ІІ семестрі організовано індивідуальне навчання у 3 класі ф. с. Попелів у зв’язку з вибуттям учениці Гартун Софії.

ІІ ступеня навчалося 33 учнів у 4 класах. З них двоє учнів на індивідуальному навчанні; . Один учень через хворобу Мосорко Руслан (8клас)атестований на основі довідки. Таким чином, у 9 класах навчалося 88 учнів, середня наповнюваність класів складала 10 учнів.

В дошкільному навчальному закладі «Ромашка» за 2016 – 2017 навчальний рік нараховувалося 24 дітей. Щоденне відвідування в дошкільній групі становило в середньому 20 дітей. Впродовж року було проведено ряд заходів. Що сприяли розвитку творчого потенціалу вихованців Зокрема,проведено свято осені «Прийди святий Миколай», свято Нового року «Подорож у казку», де діти проявили свої акторські здібності. Проводилися також ,«Свято матері», «Прощай дитячий сад». Найкраще вдалося провести Свято осені, де дітям було цікаво перетворитися на героїв улюбленої казки та Свято матері, до якого діти власноруч виготовляли подарунки матерям.

Тісна співпраця ДНЗ з початковою ланкою освіти сприяє поступовій адаптації вихованців і переходу їх в розряд учнів школи. Діти старшої дошкільної групи відвідували класи в початковій школі, що сприяло усвідомленню своєї ролі майбутнього учня. На кінець навчального року діти старшої дошкільної групи знали алфавіт, вміли писати літери алфавіту, рахували до 20 та писали цифри. Рівень загального розвитку дітей відзначався як високий та середній.

У 2017 – 2018 навчальному році передбачається, що відвідувати дошкільний навчальний заклад буде 22 дітей.

В НВК 33 учнів пільгового контингенту перебувало на обліку особливого контролю педагогічного колективу: дітей-інвалідів – 3; дітей із багатодітних сімей – 7; із малозабезпечених сімей – 33, дітей учасників АТО - 3

Колектив закладу цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав дитини.

Із 6 випускників НВК продовжують навчання всі учні.

Протягом літа вибула через зміну місця проживання учениця 3 класу Николин Вікторія, учні 7 класу Овчарчин Роман, Камінський Віталій, учень 1 класу Путря Олександр.

Першокласників зараховано 14 учнів, відві­дували ДНЗ «Ромашка» 10 учнів ..

Колективом школи вжито заходів щодо збереження контингенту учнів:
· контроль за відвідуванням занять;
· індивідуальна робота з учнями та батьками;
· робота Ради профілактики тощо.

У школі багато років діє система обліку відвідування учнями занять. Щоденно педагог-організатор разом із черговим класом на початку першого уроку збирає дані про відсутніх учнів у школі, уточнює причини відсутності та заповнює шкільну книгу відсутності учнів на уроках.

Підбір педагогічних кадрів, складання та виконання планів роботи та розкладу занять визначено відповідними наказами. Окремої уваги вимагає робота класних керівників та практичного психолога з учнями та батьками, залучення таких дітей до шкільного життя.

Організація навчально-виховного процесу

У закладі дотримано такі пріоритетні напрямки: демократизація, гуманізація, диференціація, індивідуалізація навчання.

Структура навчального року: 1-4 класи – 175 робочих днів, 5-9 класи – 190 робочих днів.

Режим дня: з 8.30 до 15.05 (п’ятиденний робочий тиждень).

Навчальний план: 1-4 класи – 87 год, 5-9 класи – 155 год.

Календарно-тематичні плани наявні з усіх навчальних дисциплін.

Оцінювання навчальних досягнень вважати в певній мірі об’єктивними.

Ведеться вся необхідна шкільна документація. Однак слід більшу увагу звернути на охайність ведення класних журналів.

Всі програми з базових дисциплін зберігаються в методичному кабінеті. Підручниками школа забезпечена на 90 %. Педагоги забезпечені періодичними педагогічними виданнями зі своїх предметів.

Результативність навчально-виховного процесу

Якість навчальних досягнень учнів за минулий рік порівняно з попереднім зменшилася. Причина: зменшилась наповнюваність класів, підбір контингенту, недопрацювання вчителів-школи. Якісний показник 56% від загальної кількості учнів 2-9 класів.

Навчальні досягнення початкового рівня мали 3 учні. Інші результати подано в таблиці.

Навчальні досягнення учнів Класи
1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас Всього по школі
Всього учнів 11/2 11/4 9/3 14 7 9 9 2 6 78/9
Високий рівень 4/0 1/0 5 0 0 0 0 1 11/0
Достатній рівень 2/3 6/2 4 3 6 0 0 3 24/5
Середній рівень 2/1 2/1 3 1 0 7 2 2 16/5
Початковий рівень 3/0 0 1 3 3 2 0 12/0

Учні навчального закладу брали активну участь у шкільних, районних олімпіадах та конкурсах та виборювали призові місця.У конкурсі знавців української мови імені П.Яцика переможцями ІІ етапу стали Морикіт Яна (5 клас) – І місце; Ковальська Дарина (9 клас) – ІІ місце; мовно-літературному конкурсі імені Т.Шевченка у ІІ етапі: Морикіт Яна – ІІ місце, Петрів Олеся (9 клас) ІІІ місце; ( вчитель Данилейко Н.В.)

Олімпіада з англійської мови ІІ етапі Ковальська Дарина (9 клас) – І місце ( Бучак Н.С.), олімпіада з української мови – Ковальська Дарина ІІ місце, Бойчук Адріана – ІІІ місце ( вчитель Данилейко Н.В.)

У ІІ етапі олімпіади з інформаційних технологій Латин Роксолана – ІІІ місце, ( вчитель Битківський Ю.Я.), у ІІ етапі з основ християнської етики Морикіт Яна І місце та в ІІІ етапі - ІІ місце ( вчитель Ліцовська З.В.).

Учні НВК мали призові місця у конкурсах «Знай і люби свій рідний край», номінація «Різьба по дереву» Совтус Олександр (9 клас) - І місце у ІІ етапі (вчитель Коропецький П.В.), «Український сувенір» Хоркавий Станіслав (1 клас)- ІІ місце (вчитель Петрів Н.С.), Ровенко Аліна( 4 клас) - ІІ місце ( Стасишин М.С.), Гоменюк Олег( 7 клас) - ІІ місце ( Коропецький П.В.), Семенів Ольга ( 2 клас) - ІІІ місце( вчитель Бурлак М.В.).

Керівництво підвищення якості та ефективності внутрішкільного управління забезпечувалося нормативно-правовими документами, плануванням роботи з перспективним, річним, місячним, тижневим.

Доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень сприяли спільний розгляд питань на оперативних нарадах, педрадах, консультаціях, засіданнях методичних об’єднань.

Якість виховної роботи

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні спрямовані на утвердження демократичних засад розвитку держави, зумовлюють необхідність відповідних змін у галузі освіти, складовою якого є виховання. Школа має бути державно-громадським загальноосвітнім навчальним закладом, який організовує свою діяльність на грунті національної культури і національних традицій, а за змістом і формами роботи відповідає національно-культурним потребам України, її становленню і розвитку як суверенної держави.

Успіх виховного процесу залежить від відносин між учителем та учнем, які мають розвиватися на основі співробітництва і ділового партнерства.

Працюючи над реалізацію концепції виховної роботи закладу, педагогічний колектив організовував і проводив ряд виховних заходів свят, лінійок, конкурсів, змагань.

Головним із напрямків виховної роботи з учнями є патріотичне виховання. З цього питання у закладі проведено заходи: «День незалежності моєї держави», урочиста лінійка «День пам’яті героїв Крут».

Головним завданням родинного виховання є гармонійний, всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя. Формування моральних цінностей. Клопітка робота класних керівників з батьківською громадськістю дає позитивні результати, робота класних керівників має головне – вихованість учнів, дотримання учнями встановлених закладом правил та вимог.

Моральне виховання спрямоване на прищеплення та розвиток почуття моралі, міцних переконань. Класні керівники, дирекція школи провели в цьому напрямку певну роботу.

Серед основних заходів трудового навчання, спрямованого на виховання творчої працелюбності, особистості, проведено рейди по очистці території школи, села.

Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства. Учні школи брали активну участь у посадці нових лісових масивів.

Мета фізичного виховання – забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення здоров’я, формування фізичних здібностей особистості. Серед заходів превентивного виховання, яке передбачає попередження злочинності серед неповнолітніх, заслуговує на увагу зустріч з представниками міліції.

На особливому контролі школи за станом дисципліни перебувало 2 учні. З ними і їхніми родинами проводилася індивідуальна робота.

На контролі школи було 33 учнів пільгового контингенту. В школі працювало учнівське самоврядування.

Забезпечення єдності фізичного , духовного та інтелектуального розвитку особистості є особливим завданням виховної роботи класного керівника та педагогічного колективу в цілому. Певних успіхів у цій роботі досягла класний керівник Данилейко Н.В. Найвищий якісний показник навчальних досягнень учнів у 9 класі, де класним керівником була Бучак Н.С.

У школі проводилась гурткова робота. Гурток «Вязання» від Будинку школяра та гурток «Учнівське лісництво».

Певних результатів в цілому кожному класному керівнику дав змогу досягти методичний супровід виховної роботи: виступи на нарадах, періодичні видання, розробки.


Робота з педагогічними кадрами

Педагогічними кадрами заклад укомплектований. За навчальний рік звільнився 1 педагогічний працівник, 1 вчитель пішов у декретну відпустку. Якісний склад педагогічних кадрів такий:

За віком За педстажем За категоріями За званнями
20-30 років 10 До 3 років 3 Спеціаліст вищої категорії 8 Старший вч. 3
30-40 років 7 До 8 років 6 Спеціаліст І категорії 5
40-50 років 5 До 20 років 6 Спеціаліст ІІ категорії 6
50-60 років 2 20-24 р. 3 Вчитель-спеціаліст 7
Понад 60 р. 3 Понад 25 р. 8 Середній вік колективу – до 40 років

З питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України регулярно проводились виробничі наради, наради при директору, оперативні методичні наради, співбесіди з вчителями школи.

Організаційно-методична робота

Атестації педагогічних працівників минулого навчального року підлягало 4 вчителів. За підсумками атестації проатестовано 3 вчителів, які підлягало черговій атестації, а саме: Гнатюка А.Ю.. присвоєно вищу кваліфікаційну категорію; Кострибі Т.С.. – І кваліфікаційну категорію; Битківському Ю.Я. – І кваліфікаційну категорію; не про атестовано у зв’язку зі звільненням Цюпяк О.Я.

У минулому році курси підвищення кваліфікації пройшло 8 вчителів .

Виконання педагогічних заходів річного плану роботи забезпечувалось працівниками школи без особливих затримок: проведено тематичних засідань педрад – 6, нарад при директору – 10.

ПІП вчителя Матеріали , публікації, участь у конференціях.тощо
Костриба Тетяна Степанівна Методичний посібник «Правові задачі та словник правознавчих термінів»
Ліцовська Зоряна Василівна Участь в обласній науково-літературних читаннях учителів основ християнської етики та педагогічної громадськості «молитва за Україну». Член журі обласного ІІІ етапу олімпіади з основ християнської етики
Гонсіровський Ярема Михайлович Член журі обласного ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії
Данилейко Наталія Василівна Член журі районного ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, конкурсів імені Петра Яцика та Мовно-літературного імені Т.Шевченка

Розподіл педагогічного навантаження, стимулювання праці та якісного ставлення педагогічних працівників до своєї справи, доцільність розстановки кадрів завжди були на порядку денному адміністрації школи разом з профспілковим комітетом , методичними об’єднаннями.


Матеріально-технічне забезпечення

Будівля навчального закладу і приміщення відповідають реалізації завдань освітніх програм. У закладі створено умови для роботи і навчання: 9 класних кімнат, комп’ютерний клас, актовий зал, бібліотека, методичний кабінет. Однак оснащення сучасним унаочненням є недостатнім. Робочими місцями вчителі та учні забезпечені.

По підготовці приміщень до нового навчального року зроблено:

- пофарбовано 9 класних кімнат та ДНЗ, комп’ютерний клас і побілено з них 3 (за кошти батьків);

- пофарбовано і побілено кабінет директора, вчительська і методичний кабінет (власні кошти);

- зроблено ремонт спортивної зали, освітлення.

- ремонт санузла ДНЗ

Соціальний захист. Охорона здоров’я

Значна увага приділялась співпраці педагогічного колективу з батьками учнів школи. Для дітей періодично здійснюється медичне обслуговування, в школі працює медична сестра.

Гарячим харчуванням охоплено майже всіх учнів школи. Учнів пільгових категорій - за державний кошт, а всі інші - за кошти батьків.

Оздоровлювавсялась за профспілковою путівкою один вчитель.

Моральне та матеріальне стимулювання

За рік оголошено подяк за участь і якість навчально-виховного процесу 3 вчителям Бучак Н.С., Данилейко Н.В., Гнатюку А.Ю. та грамоту за підготовку призера ІІІ етапу Ліцовській З.В. до Видано грамот для учнів за успіхи у навчанні -5.

Виходячи з вищезазначеного та розв’язуючи завдання, які стоять перед навчальним закладом та на виконання завдань державного законодавства, наказів та рішень обласного управління освіти, районного відділу освіти слід намітити завдання та шляхи їх реалізації. Педагогічний колектив продовжуватиме працювати у 2017-2018 н.р. над проблемою:

«Удосконалення уроку шляхом впровадження особистісно-зорієнтованої системи навчання і виховання учнів «

Вирішуючи дану проблему необхідно:

1. Педагогічному колективу школи удосконалювати педагогічний процес та організувати навчально-виховну роботу відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Типових навчальних планів та інших нормативно-правових документів.

2. Відповідно до річного плану, Статуту школи спрямувати зусилля педколективу на пошук нових форм і методів організації навчально-виховної роботи, патріотичного виховання особистості та формування громадянської активності.

3. Досягти очікуваних результатів, працювати над такими пріоритетними напрямками роботи:

- Підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів;

- Інтенсифікація інноваційної діяльності в школі;

- Підвищення загальної і методичної культури;

- Покращення методичної роботи;

- Підвищення іміджу школи;

- Створення комфортних умов для обдарованої дитини;

- Використання та впровадження нових управлінських технологій;

- Диференціація і індивідуалізація навчання;

- Покращення результатів навчання на основі використання моніторингових досліджень з базових дисциплін.

Кiлькiсть переглядiв: 287

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
Демонстраційний сайт загальноосвітньої школи

вулиця, номер будинку,
поштовий індекс, область, місто,
країна

Дата останньої зміни 25 Жовтня 2018

Фотогалерея